Velkommen

Velkommen til ØreNeseHals-Senteret i Sandnes, en spesialist-praksis for utredning og behandling av pasienter med lidelser i øre-nese-hals-området.

Senteret ble i sin tid startet av dr. Kyrre Bjørn Larsen. Senteret drives nå av dr. Thamprasert Falch Plaipetch og dr. Kenneth Ommundsen. Begge har jobbet som overlege ved Stavanger Universitetssjukehus og har over 12 års erfaring. Begge har egne hjemler og avtale med Helse Vest RHF. Henvisningene må derfor rettes spesifikk mot enten dr. Plaipetch eller dr.Ommundsen.

Kontakt

ØreNeseHals-Senteret
Luramyrveien 1,
4313 Sandnes
Tlf: 51 93 95 60 ved dr. Plaipetch post@orenesehalssenteret.no
Tlf: 51 62 45 40 ved dr. Ommundsen dr.kenneth.ommundsen@gmail.com