Om oss

Vi har hjemmelsavtale med Helse Vest RHF, og er pålagt å følge de bestemmelser som framgår i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og de regionale helseforetakene.
Pasienter kan henvises til oss fra primær-helsetjenesten, andre spesialister, tannleger eller fra sykehus-avdelinger. Vi har henvisningsplikt.
Pasientene betaler en fast egenandel samt eventuelle material-kostnader. Prisene er oppslått på vårt venterom.
Hjemmelshaver er dr. Thamprasert Falch Plaipetch som har jobbet ved Ørenesehals avdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus siden 2007. Fram til 2019 var han overlege ved Stavanger Universitetssjukehus. Maren Sande er vår audiograf og hun har erfaring fra Høresentralen ved Stavanger Universitetssjukehus. Våre helsesekretærer er Merethe Høines og Camilla Haase.