Om oss


Vi har hjemmelsavtale med Helse Vest RHF, og er pålagt å følge de bestemmelser som framgår i Rammeavtalen mellom Den norske legeforening og de regionale helseforetakene.
Pasienter kan henvises til oss fra primær-helsetjenesten, andre spesialister, tannleger eller fra sykehus-avdelinger. Vi har henvisningsplikt.
Pasientene betaler en fast egenandel samt eventuelle material-kostnader. Prisene er oppslått på vårt venterom.
Hjemmelshaver er dr. Kyrre Bjørn Larsen som har vært ØNH-spesialist siden 1984. Fram til 2002 var han overlege ved Stavanger Universitetssjukehus, deretter har han vært i spesialist-praksis. Våre helsesekretærer er Merethe Høines og Camilla Haase.