Tjenester

Vi utreder og behandler lidelser innen ØNH-området såsom øresus/tinnitus, svimmelhet, hørseltap, øresmerter og renning fra ører samt oppfølgning av kroniske øre-lidelser. Vi samarbeider med audiograf som gjør høreapparat-tilpassning ved behov.
Vi utreder / behandler likeledes nesetetthet, bihuleproblemer, manglende luktesans og allergiske tilstander. Vi behandler infeksjoner i halsen, utreder kuler på halsen, fremmedlegeme-følelse i halsen og problemer med stemmen samt svelgfunksjonen.
Vi utreder snorking med eller uten pustestopp. Pasienten låner registreringsutstyr av oss. Søvnregistrering skjer hjemme hos pasienten.
Vi tar vevsprøver inklusive prøver fra spyttkjertler, vi opererer tette neser; fjerner polypper, retter opp skjeve nese-skillevegger og reduserer nesemusslinger. Vi kan behandle halsmandelproblemer med laser, enten pga mye infeksjoner eller pga proppdannelser og dårlig ånde. Operasjoner hos oss skjer i lokal anestesi.