Velkommen

Velkommen til ØreNeseHals-Senteret i Stavanger, en spesialist-praksis for utredning og behandling av pasienter med lidelser i øre-nese-hals-området.

Kontakt

ØreNeseHals-Senteret AS
Kirkegaten 13 (Inngang Arneageren, se rød pil)
4006 Stavanger
Tlf: 51939560
post@orenesehalssenteret.no