Velkommen

Velkommen til ØreNeseHals-Senteret i Stavanger, en spesialist-praksis for utredning og behandling av pasienter med lidelser i øre-nese-hals-området.

Nåværende hjemmelshaver, dr. Kyrre Bjørn Larsen, går av med alderspensjon den første mai 2019.
Ny hjemmelshaver blir dr Ken Plaipetch.
Dr Plaipetch har over 12 års erfaring fra Stavanger Universitetssykehus og Haukeland Universitetssykehus.
Siden 2013 har han jobbet som overlege ved SUS. Han har bred erfaring med utredning og behandling av tilstander blant voksne og barn innen ØNH-faget.

Kontakt

ØreNeseHals-Senteret AS
Kirkegaten 13 (Inngang Arneageren, se rød pil)
4006 Stavanger
Tlf: 51939560
post@orenesehalssenteret.no